Đang Thực Hiện

Wordpress Help Needed

Đã trao cho:

colorizedmedia

I'm a Wordpress expert. Can begin working now and deliver a 100% acurate, high quality results. Fast and professional.

$2 USD / hour
(27 Đánh Giá)
4.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $7/giờ cho công việc này

awssam

hello . i'm WordPress professional. let me help you.

$10 USD / hour
(8 Đánh Giá)
3.6
atillafulop

Hi, I'm interested taking this job. Talk to you soon. Best regards, Aty

$8 USD / hour
(5 Đánh Giá)
2.2