Đã hoàn thành

Wordpress and PHP coding

(This is a private project )

1) Add an auto-respond to a PHP Form

2) Insert a series of social media icon into a WordPress theme

3) Move a mp3 player widget under the menu

Kĩ năng: Electronic Forms, HTML, PHP, Thiết kế trang web, WordPress

Xem nhiều hơn: icon social media, coding social media, icon menu design form, wordpress to php, wordpress social media, social media icon, php coding, coding wordpress, project php social media, wordpress add media, theme mp3 wordpress, add widget wordpress, project php coding, add media wordpress, icon auto, form php widget, auto player, widget player wordpress, social icon, project player php, media wordpress php, wordpress php project, auto theme wordpress, social wordpress, media player project php

Về Bên Thuê:
( 97 nhận xét ) Laval, Canada

ID dự án: #1072247

Được trao cho:

expertspk

Hi, Let's start as discussed . Thank you

$40 USD trong 2 ngày
(141 Đánh Giá)
6.8

4 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

contbd

ready to start, please check PM.

$40 USD trong 1 ngày
(174 Nhận xét)
6.7
InvoInteractive

I can make those customizations for you sir. Please kindly see my message.

$35 USD trong 3 ngày
(24 Nhận xét)
4.5
sateeshranga

Please check PMB

$55 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
3.2