Đã Đóng

Wufoo API and Solve360 API connect

I need someone to take information submitted in a Wufoo form and have it create a new contact in my Solve360 account.

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Must provide previous experience with APIs.

Kĩ năng: HTML, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: wufoo solve360, solve360 wufoo, www.wufoo.com, wufoo, create form & connect, experience api, api create, wufoo php api, wufoo api php, website api create, create form connect php, solve360 api php, php create api, create api website, php form api, myspace connect api php, facebook connect api sample, facebook connect api retrieve wall, facebook connect api php, facebook connect api, create website api, connect api php project, account api, connect api php, connect contact form

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Detroit, United States

ID dự án: #1047129

1 freelancer đang chào giá trung bình $199 cho công việc này

crmexpert25

Hello. Please see PM.

$199 USD trong 15 ngày
(2 Nhận xét)
2.9