Đã hoàn thành

138204 Zen - Cart (zencart) Templates

I run my own ecommerce business and im looking for contacts / developers to design some zen-cart templates that i can offer with my hosting packages.

Im willing to pay up to $100 per template, need to look tidy and clean

Im using zan-cart 1.3.7.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, MySQL, PHP, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: website templates for developers, website design ecommerce templates, templates ecommerce website, templates ecommerce, packages design templates, design my own ecommerce website, business cart, ecommerce website templates, 100 templates, clean zen cart, zencart zen, hosting packages design, tidy website, cart offer, clean look zen website, tidy template, hosting templates, zencart template design, template tidy, zen cart template hosting business, zen cart template cart template, looking zen, offer zen cart, zen cart developers, website zen cart

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1884378

Được trao cho:

dhudsons

Hi, i can do it for you. Thanks

$100 USD trong 3 ngày
(156 Đánh Giá)
6.7