Đã hoàn thành

ZenCart ERROR - Install SQL Patches Page returns blank in ADMIN

I have a Zen-Cart Store 1.3.9 that returning a BLANK Page when i click on

ADMIN -> TOOLS -> INSTALL SQL PATCHES

I need a Zen-Cart Guru to have a look and find out why this is happening and repair it.

Kĩ năng: Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, Thiết kế trang web, Zen Cart

Xem nhiều hơn: zen cart blank page sql, find-guru, find a guru, sql guru, Sql 2012, error page design, install 2012, zen cart blank page admin, admin error, blank website, sql php website, cart sql design, zencart zen, error cart, zencart install, admin php blank, find install php, zen cart admin blank, zen cart blank admin, blank admin page zen cart, php sql cart, sql admin website, sql design, install sql, blank

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) Harare, Zimbabwe

ID dự án: #1736831

Được trao cho:

jerrypro

Check PMB.

$35 NZD trong 1 ngày
(147 Đánh Giá)
5.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $32 cho công việc này

nesawebcreations

We can do this task.

$30 NZD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.6
myadsmoney002

No need to money and i can fix for free just send me details but you,ll need to give me a good feedback :) Thanks!

$30 NZD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0