Đang Thực Hiện

Need someone to transfer my mysql database

I am switching my webhost and I need someone to transfer my old database to my new database. Need it done today.

Kĩ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, PHP, An ninh Web

Xem nhiều hơn: transfer my website, old database, my transfer, transfer, today need, my, database security, database no, database c#, C# database, need transfer, database database transfer, someone, transfer website php website, need today, security database, database transfer php, website mysql transfer, website database transfer, transfer website database

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) San Jose, United States

ID dự án: #60973

Được trao cho:

izwan00

Give me few minutes.

$30 USD trong 0 ngày
(23 Đánh Giá)
5.3

5 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

IeD3vil

Hello I can do it right now, for only 20$ :-) Post in pmb if you are interested. Regards, Razvan

$30 USD trong 0 ngày
(68 Nhận xét)
5.7
montir

Lets Do it NOW!!

$30 USD trong 0 ngày
(7 Nhận xét)
4.5
DevelopSake

See PMB pleas.

$50 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
2.8
jdsm

Can do this fast and have experience with it. See PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(2 Nhận xét)
2.0