Đang Thực Hiện

Need someone to transfer my mysql database

Được trao cho:

izwan00

Give me few minutes.

$30 USD trong 0 ngày
(23 Đánh Giá)
5.3

5 freelancer đang chào giá trung bình $34 cho công việc này

IeD3vil

Hello I can do it right now, for only 20$ :-) Post in pmb if you are interested. Regards, Razvan

$30 USD trong 0 ngày
(68 Nhận xét)
5.7
montir

Lets Do it NOW!!

$30 USD trong 0 ngày
(7 Nhận xét)
4.5
DevelopSake

See PMB pleas.

$50 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
2.8
jdsm

Can do this fast and have experience with it. See PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(2 Nhận xét)
2.0