Đã hoàn thành

Moving Wordpress Site and database to other Hosting

Được trao cho:

nkhuynh

As discussed, Desmond! Thank you.

$45 USD trong 1 ngày
(213 Đánh Giá)
6.7

3 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

shmai

ready to start!!

$40 USD trong 1 ngày
(53 Nhận xét)
6.1
prateek9

Hello sir i run a hosting company so i know all things u need

$30 USD trong 0 ngày
(5 Nhận xét)
3.9