Đã Đóng

Integrate MaxMind miniFraud and telephone verification

I am looking for somebody who already used and can integrate MaxMind miniFraud and telephone verification on my magento shopping page before the submission to the merchant gateway.

Based on the Maxmind report, if the inputs are not correct ,the transaction shouldn't be submited to the merchant gateway. It should act like a filter.

Kĩ năng: PHP, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: minifraud, magento maxmind telephone verification, integrate maxmind, integrate, transaction report, php maxmind, integrate report, correct transaction, gateway windows, magento windows based, transaction report php, magento windows, php based merchant, php verification telephone, integrate page, looking telephone, magento report, report magento, maxmind php, magento report php

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hong Kong

ID dự án: #1286429

4 freelancer đang chào giá trung bình $1263 cho công việc này

toinnisfree

quick pro help. ftp and escrow required.

$2000 HKD trong 3 ngày
(528 Nhận xét)
7.9
mhrbahmed13

i can help u, lets start working...

$1600 HKD trong 3 ngày
(19 Nhận xét)
4.5
mseroney88

Seeing is believing

$700 HKD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
steveJaymes

HELLO SIR PLEASE CHECK PMB

$750 HKD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0