Đã hoàn thành

RTMP Live Stream Recorder

We need a command-line Windows app similar to RTMPdump, capable of:

1. Downloading RTMP stream containing? H.264-encoded content? from specified URL, e.g., rtmp://orlando/live/livestream, such as is produced by Adobe Media Encoder (AME) and pushed into Adobe Flash Media Server (FMS).

2. Produce a time-indexed file of specified length, e.g.,?

SaveRTMP? rtmp://orlando/live/livestream c:\files\[url removed, login to view] 00:05:00

for saving 5 minutes of the stream into [url removed, login to view]; the produced file should be playable from VLC and FMS.

3. Support on-going file saves with minimal gap between the produced files (specify expected gap in time).

Kĩ năng: Kĩ thuật, Microsoft, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: rtmp stream, line recorder, support live, we stream, stream, stream rtmp, rtmp, fms, ame, live mp4, windows recorder, rtmp php live, rtmp app, gap php, vlc livestream, rtmp recorder, mp4 stream server, flash rtmp app, rtmpdump need, gap app

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) Israel

ID dự án: #3949295

Được trao cho:

kirrukirru

See private message.

$680 USD trong 14 ngày
(29 Đánh Giá)
5.2

4 freelancer đang chào giá trung bình $1583 cho công việc này

foreignt

See private message.

$3272.5 USD trong 14 ngày
(31 Nhận xét)
6.7
bmnetintern

See private message.

$1360 USD trong 14 ngày
(13 Nhận xét)
4.8
eztechsystems

See private message.

$1020 USD trong 14 ngày
(14 Nhận xét)
6.1