Đang Thực Hiện

URGENT: Mambo + IIS problem

I have a problem with Mambo and IIS:

I need this fixed ASAP, you can find the details at [url removed, login to view]

(that topic mentions that I'd pay 20$, but I pay the amount you mention when bidding off course)

Thanks In Advance

Kỹ năng: PHP, Quản trị hệ thống, Màn hình Windows

Xem thêm: problem problem, com problem, pay p, urgent p, problem, forum p, asap urgent, php problem, php iis, iis php, php advance, urgent need, advance php, asap forum, Urgent php, php urgent, iis windows, bruzli2005, fixed asap, urgent forum, php iis problem, php mambo, mambo, mambo php

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Lille, Belgium

Mã Dự Án: #37844

Đã trao cho:

bruzli2005

Ok I'll do it. I think i know the problem here.

$30 USD trong 0 ngày
(129 Đánh Giá)
7.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

kashif999

Hi, Kindly check your PM. Thankyou, Regards, Kashif.

$35 USD trong 1 ngày
(20 Đánh Giá)
4.8
bunny66

well, I try with Joomla 1.04 and there is some trouble that I can fix. (mambo 4.5.1 or 4.5.2 has some limitation, joomla is better)

$30 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
3.8
opsre

I know the problum you may have. i can fix it. plz send PMB

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0