Đã hoàn thành

Ambidextrousbd team - 4 templates job

Được trao cho:

ambidextrousbd

as discussed... :)

$440 USD trong 10 ngày
(173 Đánh Giá)
7.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $345 cho công việc này

trnhatthanh

ok, I understand your requirements and I will definitely do better, please give it to me, I'll start right now, thanks

$250 USD trong 5 ngày
(27 Nhận xét)
3.6
rageorgiev

I think I could do a very good job with this project, as I am an experienced HTML coder and WordPress theme developer.

$250 USD trong 4 ngày
(1 Nhận xét)
2.4