Đã hoàn thành

blog integration

Đã trao cho:

tomydeveloper

Hello,We are wordpress [url removed, login to view] check my bid .Thanks

$50 USD trong 4 ngày
(290 Đánh Giá)
7.7

9 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

royprosenjit1015

Ready to start this job,Please check PMB

$50 USD trong 3 ngày
(538 Đánh Giá)
7.8
fifolab

Wordpress expert here.I can easily integrate wordpress blog with your [url removed, login to view]'s discuss. Thanks

$50 USD trong 2 ngày
(144 Đánh Giá)
6.6
bdweb

Please check PMB

$50 USD trong 2 ngày
(135 Đánh Giá)
6.3
deprohoang

Please contact me ! I can do it, Thanks !!!

$30 USD trong 2 ngày
(58 Đánh Giá)
5.7
dimpyniku

pls chk my post pmb for more detail. txs

$50 USD trong 2 ngày
(35 Đánh Giá)
5.5
infowayphoenix

Hi, Please check PM..

$40 USD trong 2 ngày
(13 Đánh Giá)
4.8
HtmlCsspixel

Hi, check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.6
fena3000

I can start working on the job if you select my application.

$40 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0