Đang Thực Hiện

Calendar and slider for a form

Need to add a reply email and a calender and slider to an existing form. This is on a WordPress platform, and need to use jQuiery

Kỹ năng: PHP, WordPress

Xem thêm: slider, slider form, calendar add, form slider php, wordpress slider form, form slider wordpress, php slider form, add slider, form slider, email form reply, calendar 2012, calendar form wordpress, wordpress form calendar, form calendar, form calendar wordpress, slider php, form email calendar, wordpress calendar form, wordpress add slider, add slider wordpress, php slider wordpress, php calendar wordpress, email form calendar, php form calendar, add calender php form

Về Bên Thuê:
( 20 nhận xét ) Hallandale Beach, United States

Mã Dự Án: #1726734

Đã trao cho:

mikesteve

Hi, Ready to start!

$30 USD trong 1 ngày
(72 Đánh Giá)
6.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

HusainAli72

I can done this work.

$60 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.0