Đang Thực Hiện

Contest Form in PHP for WP

Build a form to integrate in a Wordpress and to be able to submit a form to vote for a contest.

Kĩ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm, WordPress

Xem nhiều hơn: php form contest, form php, contest\, contest, contest c, c++ contest, c contest, form submit php, wordpress submit form, php vote, form build, wordpress form submit, submit form wordpress, php contest form, contest contest, form contest, wordpress vote, vote contest, vote contest wordpress, vote form, contest form php, contest form, contest wordpress, submit form php, php form email submit

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Montreal, Lebanon

ID dự án: #1070576

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

TechOnWrox

hello sir, please check your PMB.

$150 USD trong 3 ngày
(19 Nhận xét)
4.6