Đang Thực Hiện

CSS changes according to mockup - wordpress site

Need a few minor CSS changes finished within a few hours on Wordpress site.

Kỹ năng: CSS, HTML, PHP, WordPress

Xem thêm: wordpress mockup, mockup site, css minor, according, css changes php, site mockup, minor changes wordpress site, wordpress mockup site, css mockup, changes wordpress site, wordpress css php, css site mockup, changes css, wordpress php changes, changes css click, free site mockup tool, mockup css, best web site mockup, mockup need, flash site mockup

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) san antonio, United States

Mã Dự Án: #1084440

6 freelancer đang chào giá trung bình $49 cho công việc này

harish1984

Hi WordPress expert here, Please view PMB, Thanks Harish.

$30 USD trong 1 ngày
(75 Đánh Giá)
6.3
markthepcguy

Thank you in advance for your consideration. Please see pm

$45 USD trong 1 ngày
(20 Đánh Giá)
4.4
mattjensen

I'm an expert web developer and I'm ready to start ASAP. Thanks!

$40 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.9
yurilee111

I can help you, sir! I'm ready to finish within 4 hours.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Cancerguy

hi..highly interested and I can help you...please see PM...

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
saktiajie

Expert in WordPress and web design, let me help you to do this job. I'm ready to do this.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0