Đã hoàn thành

fix WP portfolio filters which don't work

Được trao cho:

hoatamus

Ready to start.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

8 freelancer đang chào giá trung bình $29 cho công việc này

GetReal

Freelance Professional!!!

$44 USD trong 3 ngày
(304 Nhận xét)
7.3
PhungTran

Expert on fix problem here. Lets me fix it for you !

$30 USD trong 0 ngày
(188 Nhận xét)
5.8
acer2004sl

Hello, Check PM please, Thank you

$24 USD trong 1 ngày
(152 Nhận xét)
5.6
slaaxy

I have had a look at your website and have located the problem, if you provide me with FTP access I can take care of this right now.

$35 USD trong 0 ngày
(23 Nhận xét)
4.6
safakerol

may i can fix this for you.

$30 USD trong 1 ngày
(38 Nhận xét)
4.1
Goomirgorod

Hello! I can fix it right now.

$25 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sharma1083

I am available right now to fix this filter issue,

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0