Đang Thực Hiện

127543 Fix script

I got a script which transfer my current db to wordpress db. But there is some problem for the category id. I need to fix it.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, WordPress

Xem nhiều hơn: there fix it, my fix it, fix-script, category fix, transfer script php, php transfer script, transfer wordpress script, fix wordpress php script, php fix script, fix wordpress script

Về Bên Thuê:
( 140 nhận xét ) Hong Kong, Hong Kong

ID dự án: #1873711