Đã hoàn thành

To fix wordpress theme

Đã trao cho:

BompokCode

Wordpress expert

$35 USD trong 1 ngày
(33 Đánh Giá)
5.0

11 freelancer đang chào giá trung bình $57 cho công việc này

baseone

++ well familiar with wordpress, ready to start. please check PMB ++

$100 USD trong 2 ngày
(297 Đánh Giá)
9.0
timid

plz view PMB.

$100 USD trong 4 ngày
(170 Đánh Giá)
7.4
DevelopGroup

****** Ready to work **********

$40 USD trong 1 ngày
(182 Đánh Giá)
6.9
webphp

Hello, i can help you to fixed [url removed, login to view] check PMB.

$40 USD trong 2 ngày
(159 Đánh Giá)
6.8
metaexcel

I am ready to start. Please provide me complete details. Please check PMB for more details.

$30 USD trong 1 ngày
(246 Đánh Giá)
6.6
whitestardev

i can help you. please check pm. thanks.

$50 USD trong 1 ngày
(23 Đánh Giá)
5.1
Cydertech

Hello, Please check your PMB.

$40 USD trong 0 ngày
(13 Đánh Giá)
4.3
owncoder

Plz check PM

$50 USD trong 5 ngày
(7 Đánh Giá)
3.5
matrisainfotech

Hi, Wordpress expert here. please see your pmb for more detail. Best Regards

$40 USD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.5
gujutech

Please check PMB.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0