Đang Thực Hiện

WP for Xpertdevelopers

Bid $50 for the project. Details in Chat.

Kỹ năng: PHP, WordPress

Xem thêm: develop project bid list, software project bid exchange, wordpress chat, graphic design project bid, project bid, crm project bid, aspnet project bid, review project bid sites, gravity spot project bid

Về Bên Thuê:
( 416 nhận xét ) Lancaster, United States

Mã Dự Án: #1056267

Đã trao cho:

xpertdeveloperz

thanks for your posting

$50 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

alok007patel

Please Check your private message!Thanks!

$49 USD trong 0 ngày
(66 Đánh Giá)
6.0