Đã hoàn thành

147332 help with wordpress

i am doing a wordpress site but do not know php enough to alter this [url removed, login to view] (attached) to have the 3rd story (instead of the 5th) go into the 2nd column.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CMS, MySQL, PHP, WordPress

Xem nhiều hơn: wordpress column, column wordpress

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) New York, United States

ID dự án: #1893511

Được trao cho:

worgen

Can be fixed :) Escrow please.

$15 USD trong 0 ngày
(14 Đánh Giá)
3.5