Đang Thực Hiện

325501 HolidayHome Wordpress Plugin

Hi !

I need a wordpress plugin to manage holiday-homes, create invoices and so on.

attached you'll find a fully description, but only in german.

Regards

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, WordPress

Xem nhiều hơn: invoices wordpress, wordpress manage, wordpress german, german wordpress, wordpress manage plugin, wordpress holiday, create wordpress plugin, find attached invoices, attached invoices, holiday homes

Về Bên Thuê:
( 88 nhận xét ) Euskirchen,

ID dự án: #2071308