Đang Thực Hiện

Implement CAPTCHA

We'd like to implement CAPTCHA on [url removed, login to view]

You must have prior experience with working with Wordpress and PHP.

Kỹ năng: HTML5, MySQL, PHP, WordPress

Xem thêm: wordpress implement captcha, implement, php working experience points, captcha working, wordpress captcha graphic working, php captcha, captcha wordpress, working captcha, implement php, wordpress php form database, oscommerce wordpress php test, php implement, wordpress php script, experience wordpress, working drop list php, epictranslations, fix wordpress php problems

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Novi, United States

Mã Dự Án: #1046689

Đã trao cho:

Ekushey

I can do it with reCAPTCHA, let me know the details.

$30 USD trong 0 ngày
(130 Đánh Giá)
5.7

12 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

yunussaha

please check pmb.

$30 USD trong 0 ngày
(87 Đánh Giá)
6.6
ITStudent

Hiya, Please check my private message

$30 USD trong 0 ngày
(57 Đánh Giá)
6.0
plusinfotech

wordpres and php expery please check PBM.

$50 USD trong 1 ngày
(36 Đánh Giá)
5.9
suhanasoftech

Hello Sir, wordpress expert here Please check PM for details.

$30 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
4.6
shivtechnologies

Hi, Please see pmb for details

$80 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
4.0
MoonLightCdr

HI im ready to start

$30 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.6
thewebgurupk

recaptcha expert here most projects here have been forms and recaptcha based.

$45 USD trong 2 ngày
(7 Đánh Giá)
2.9
imekhan

Let me start the work, Please check PMB.

$30 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
1.2
shivaveepuri

I do, Start immediately. Please check your inbox

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
patelsit

Dear Client, Please check our bid in your private message board. Thanks.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mmehboob

I am ready to implement captcha on your site .. Please inform when you are ready...

$40 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0