Đã hoàn thành

Implement CAPTCHA

Được trao cho:

Ekushey

I can do it with reCAPTCHA, let me know the details.

$30 USD trong 0 ngày
(130 Đánh Giá)
5.7

12 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

yunussaha

please check pmb.

$30 USD trong 0 ngày
(87 Nhận xét)
6.6
ITStudent

Hiya, Please check my private message

$30 USD trong 0 ngày
(57 Nhận xét)
6.0
plusinfotech

wordpres and php expery please check PBM.

$50 USD trong 1 ngày
(36 Nhận xét)
5.9
suhanasoftech

Hello Sir, wordpress expert here Please check PM for details.

$30 USD trong 0 ngày
(12 Nhận xét)
4.6
shivtechnologies

Hi, Please see pmb for details

$80 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
4.0
MoonLightCdr

HI im ready to start

$30 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
3.6
thewebgurupk

recaptcha expert here most projects here have been forms and recaptcha based.

$45 USD trong 2 ngày
(7 Nhận xét)
2.9
imekhan

Let me start the work, Please check PMB.

$30 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
1.2
shivaveepuri

I do, Start immediately. Please check your inbox

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
patelsit

Dear Client, Please check our bid in your private message board. Thanks.

$50 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
mmehboob

I am ready to implement captcha on your site .. Please inform when you are ready...

$40 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0