Đã hoàn thành

Large Wordpress Website - Custome Templates (2)

Đã trao cho:

jigzyy

Thanks for the project.

$550 USD trong 5 ngày
(106 Đánh Giá)
7.3

4 freelancer đang chào giá trung bình $488 cho công việc này

Chtioui86

Hi, Please see your private msg TY

$500 USD trong 1 ngày
(79 Đánh Giá)
6.1
whitestardev

Hi. I can help you, Please check PM. Thanks.

$600 USD trong 15 ngày
(23 Đánh Giá)
5.1
zeetemplate2

Hi, Experience in wordpress. Please send us the JPGs of the design so that we can let you know the exact timeframe. Thanks

$300 USD trong 15 ngày
(11 Đánh Giá)
4.4