Đã hoàn thành

mailchimp api integration

Đã trao cho:

anjan011

As discussed many days ago :)

$150 AUD trong 3 ngày
(106 Đánh Giá)
6.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

mtthardy4

Expert here check pm thank nitya

$390 AUD trong 8 ngày
(157 Đánh Giá)
6.7
bistanil98

Hi This is the price for 13 days And 2 days for testing, we will give you the exact price after having a detail conversation regarding project.. I want to introduce our self, we are a group of freelancers h Thêm

$450 AUD trong 15 ngày
(23 Đánh Giá)
6.6