Đóng

Make me an Wordpress plugin

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $147 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Hi,

I need a wordpress plugin that does the following:

I need to have a database of mobile prices, where i for example can specify that one phone cost 150 dollars, then i should be able to insert that price as text in maybe 10 different wordpress sites, so if the price changes, i only have to change it in the database.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online