Đang Thực Hiện

need wordress expert

Need work done on a website asap that includes fixing a search feature of the site and other php related issues.

Kỹ năng: MySQL, PHP, WordPress

Xem thêm: need php expert website, search feature wordpress, need work done, website need work, need website expert, dany2g, solve php related issues, need help php site, need work done website, need work, need work asap, directly attack php site, convert php site flex, simple php site

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Mermaid Beach, Australia

Mã Dự Án: #1661144

Đã trao cho:

jhondavid91

kindly read pmb

$175 AUD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $131 cho công việc này

GFsoul

more details please

$30 AUD trong 1 ngày
(104 Đánh Giá)
6.1
tdteam

Hi, please see PMB, thank you.

$200 AUD trong 3 ngày
(33 Đánh Giá)
4.6
arman321

SERIOUS BIDDER.CHECK PMB....

$200 AUD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
4.2
indianaace

I can fix search and other php issues very quickly. Please check PM for more details.

$50 AUD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.8