Đang Thực Hiện

new job for satvir

this is a private job for Satvir Dogra - please do not bid as this job will only be awarded to Satvir

Kỹ năng: PHP, WordPress

Xem thêm: job for , donjohnson2011, satvir dogra, job find bid jobs, job template bid wordpress, illlustration job sample bid, job portals bid

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) hawthorn, Australia

Mã Dự Án: #1750759

Đã trao cho:

smashinteractive

Hi Rick: Getting started on it. Thanks Satvir

$140 AUD trong 3 ngày
(34 Đánh Giá)
6.6