Đã Đóng

Phpmotion hacking project

Hello, i want a freelancer who is good at wordpress only.

i want a phpMotion hack.

when u have a experienced more than 2 years in php then please bid on my project.

thank you!

Kỹ năng: HTML, PHP, WordPress

Xem thêm: hack phpmotion, wordpress hack, wordpress hacking, phpmotion wordpress, wordpress phpmotion, hacking project, hacking php, freelancer phpmotion, hack freelancer, hack project, hacking freelancer, freelancer hacking, phpmotion hack, project hack, freelancer hack, phpmotion freelancer, phpmotion good, php bid clone script, php bid programmer directory, experienced php, php bid script, phpmotion, php bid job, bid hack, market php bid

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) beijing, Korea, Democratic People's Republic of

Mã Dự Án: #1647930

3 freelancer đang chào giá trung bình $167 cho công việc này

coolrankit

------2YEARS EXPERIENCED WEB DEVELOPING & SEO EXPERT------

$150 USD trong 5 ngày
(30 Đánh Giá)
5.6
phpism

hello sir, lets start with 100%completion rate>>>>....plz check pmb for more sample..........

$200 USD trong 10 ngày
(19 Đánh Giá)
4.9
helgeboy

I'm Swedish and have 16 years of experience of webdevelopment. I will make you satisfied,

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0