Đang Thực Hiện

Private For hvtuananh

Greetings hvtuananh I would like you to bid $50 on your first assignment. I will send details on the bid in the chat message system as to my requierments.

Kỹ năng: PHP, WordPress

Xem thêm: private message, send chat message, chat private, send chat message yahoo, private chat php, wordpress private chat, private message system php, wordpress message system, php private message system, private chat live myspace, php private message, free members private chat, wordpress chat, php private chat

Về Bên Thuê:
( 416 nhận xét ) Lancaster, United States

Mã Dự Án: #1061998

2 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

hvtuananh

Please check your PMB

$50 USD trong 1 ngày
(136 Đánh Giá)
6.1
Allahis1

check your PMB thanks.............

$55 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
3.6