Đã Hủy

private project for umerjamil

private project for umerjamil , he knows all the details we discussed before , please do not bid unless you are umerjamil

Kỹ năng: CSS, HTML, PHP, WordPress

Xem thêm: umerjamil, wordpress php project, private wordpress project, bid private project, private wordpress, project private villa, project private chat room, project flash website bid, wow project private server

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Cairo, Egypt

Mã Dự Án: #1627955

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

vadhelg

Respected sir, If you interested or want to check my work and quality of work

$30 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
3.9
umarjamil

Hi I am ready now Thanks

$50 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0