Đã hoàn thành

Project for Feddyups - Wordpress site migration

Đã trao cho:

feddyups

here we go :)

$38 USD trong 0 ngày
(64 Đánh Giá)
6.1

4 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

harmonyinfotech

We are quite experienced in wp migrations/transfers and are interested to do the same for you.

$30 USD trong 0 ngày
(565 Đánh Giá)
7.0
jcre81

Ready to start the work immediately. Cjay.

$40 USD trong 0 ngày
(123 Đánh Giá)
5.5
shaz123

Ok I will do it

$39 USD trong 4 ngày
(16 Đánh Giá)
4.9
smbdintelligent

Sir, I'm ready to do this project ASAP

$30 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
1.4