Đã hoàn thành

Transfer website contents

Được trao cho:

globaxsolution

Please check PM

₱90 PHP / giờ
(4 Đánh Giá)
3.8

5 freelancer đang chào giá trung bình ₱144/giờ cho công việc này

ndesignsolution

Hi, Thanks for your invite, I am ready to start now.

₱90 PHP / giờ
(10 Nhận xét)
3.4
ecomscriptexpert

I have worked on Genesis theme, Nextgen Gallery,Elegant theme, Woo theme, Thesis theme, headway theme.

₱90 PHP / giờ
(1 Nhận xét)
1.6
thejana

I am looking forward to working with you, Thank you.

₱250 PHP / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
kas2s

Ready to start right now.

₱200 PHP / giờ
(0 Nhận xét)
0.0