Đã hoàn thành

Update NSANYS II

Được trao cho:

Naouali

As discussed.

$250 USD trong 0 ngày
(75 Đánh Giá)
6.7

4 freelancer đang chào giá trung bình $135 cho công việc này

rudraraj

Please send me in details

$100 USD trong 3 ngày
(121 Nhận xét)
6.5
SergeyPotapov

i can do it. i've many ideas

$100 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.0
tapasfreelancer1

Please check your PMB. Ready to start. Thanks

$90 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0