Đang Thực Hiện

Watermarking WordPress

We require autowater marking on a catogory of our wordpress blog to the thumbnails and main images. I also need an advert changing.

Kỹ năng: PHP, WordPress

Xem thêm: catogory, Marking, allsopp2k7, images need editing, google images need job, joomla changing main menu color, changing main page magento, ilance changing main template, thumbnails wordpress, wordpress thumbnails, automatic watermarking images, changing wordpress design, need someone cut images photoshop, pop images wordpress, need javascript menu system based images

Về Bên Thuê:
( 88 nhận xét ) Cannock, United Kingdom

Mã Dự Án: #1074326

Đã trao cho:

Prototypoid

Check PMB for details

$50 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
3.6

8 freelancer đang chào giá trung bình $93 cho công việc này

templatesale

Kindly check PM for details. Thanks.

$200 USD trong 4 ngày
(80 Đánh Giá)
6.6
oscommerce2009

Hi, Wordpress Expert Here. Please check pm for more details.

$100 USD trong 2 ngày
(31 Đánh Giá)
5.8
USBestCoder

We will design and code the best blog-wordpress to match your business at the best price. You will be totally satisfied with our work.

$85 USD trong 3 ngày
(42 Đánh Giá)
5.5
ConradoG

Please, check Inbox for more details

$120 USD trong 7 ngày
(12 Đánh Giá)
4.6
SrishtiSolution

Please check your inbox.

$50 USD trong 0 ngày
(12 Đánh Giá)
4.1
NanoZ

Start NOw. Thanks

$50 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
1.9
ferra23

Good afternoon, Sir/Madam. Please check out your inbox for a private message

$90 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0