Đã hoàn thành

Website backup and migration

Được trao cho:

Wyeoh

Wyeoh here. Will be able to help you with this site migration. Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(24 Đánh Giá)
5.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

X5Team

Dear sir. I'm ready. Please check PMB. Thank you.

$30 USD trong 0 ngày
(25 Nhận xét)
5.0
syncromindproj

Hello. I am able to complete your project. Just tell me and we can start right now.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0