Tối ưu website sử dụng wordpress - wp-e-commerce - open to bidding

Đã Hủy Đã đăng vào Apr 29, 2014 Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Mình muốn tối ưu website về sản phẩm, viết bằng wordpress - wp-e-commerce, hiện tại website load không được tốt lắm. Mình muốn nhờ bạn tư vấn, đề ra hướng khắc phục và xử lý. Báo giá cho mình thời gian và chi phí triển khai.

PHP WordPress

ID dự án: #5876876

Về dự án

Dự án từ xa Apr 29, 2014 đang mở