Đã hoàn thành

wildCat 110515

Được trao cho:

wildCat

thank you for project!

$1470 USD trong 1 ngày
(337 Đánh Giá)
8.4

3 freelancer đang chào giá trung bình $1490 cho công việc này

becomeexpert

Quality is a great issue. Please have a look at our profile and reviews to select the winning bidder. Thanks, Tonmay

$2000 USD trong 30 ngày
(135 Nhận xét)
7.6
zainy01

ReaDy to Rock! new the the forum but a expert professional developer. Check PM please

$1000 USD trong 30 ngày
(68 Nhận xét)
7.2