Đang Thực Hiện

328256 Wordpress Downloads Plugin

I need a wordpress plugin for managing downloads:

FRONT END

- visitors can upload files (by providing url of file/images/description/demo url)

- Visitors can download files.

- Visitors can rate and review entries

- Display number of downloads

ADMIN

- Create categories/ sub categories

- Approve/ Edit / Delete files

Please show experience with wp and wp plugins

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, WordPress

Xem nhiều hơn: wordpress with plugin, downloads, wordpress front plugin, sub categories wordpress, upload file wordpress php, wordpress admin url, php upload plugin, upload categories wordpress, display sub categories wordpress, Edit plugin, wordpress front end edit, wordpress upload file php, description plugins wordpress, edit plugin wordpress, download plugins, plugin edit wordpress, front end wordpress, file download plugin wordpress, wordpress visitors, wordpress edit plugins

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Brisbane, Australia

ID dự án: #2074064

Được trao cho:

mithun3333

check pmb.

$150 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.8