Đang Thực Hiện

123608 Wordpress Maintenance

Looking for someone to make some updates to a wordpress blog.

See attached image for specs.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, PHP, WordPress

Xem thêm: maintenance image, wordpress attached image, wordpress looking maintenance, attached wordpress blog

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

Mã Dự Án: #1869774

Đã trao cho:

andhotbot

hi there, I can help you.. thanx

$60 USD trong 0 ngày
(341 Đánh Giá)
6.8