Đã hoàn thành

wordpress multi site install setup

Được trao cho:

contbd

ready to start, please check PM.

$50 USD trong 2 ngày
(122 Đánh Giá)
6.5

11 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

AtlanticSoft

Hi please check pmb for details

$60 USD trong 1 ngày
(183 Nhận xét)
7.9
bsoist

Please see PMB.

$85 USD trong 1 ngày
(39 Nhận xét)
6.3
imranfarooq21

We are sending you a private message, please check it for details.

$60 USD trong 3 ngày
(20 Nhận xét)
5.7
rashidqureshi

Sir I will Install Wordpress MU for You. Please Check Your Inbox

$30 USD trong 2 ngày
(57 Nhận xét)
5.7
cloudvn

Wordpress Expert HERE! Allow me to help you! Check PMB, thanks!

$60 USD trong 0 ngày
(82 Nhận xét)
5.6
Antiq

Please Check PMB.

$60 USD trong 2 ngày
(8 Nhận xét)
4.1
chitraphp

i can do [url removed, login to view] venki.

$30 USD trong 1 ngày
(12 Nhận xét)
4.1
YCaD

hi sir. i can help. please see inbox. thank you

$30 USD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
3.5
sakht11

Hi ! Please check your inbox for details.

$40 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
tanveeriq

Dear Hiring Manager, I have experience in Wordpress, Photoshop, C#.NET, ASP.Net, PHP, JAVASCRIPT, HTML, CSS, JQuery, SQL Server and I'm interested in your job post involving these skills. I have worked on Wordp Thêm

$50 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0