Đang Thực Hiện

Wordpress Plugin Bug fix - Urgent - repost

Đã trao cho:

JimmyHoang

Hi, I'm interested in your project. Let me help you fix it quickly

$5 USD / giờ
(14 Đánh Giá)
4.5

5 freelancer đang chào giá trung bình $12/giờ cho công việc này

PhungTran

I'm expert and ready to do now !

$15 USD / giờ
(118 Đánh Giá)
5.4
krish797

Sir, Ready to resolve the bug. I am looking forward to hear from you. Thanking you [url removed, login to view]

$8 USD / giờ
(51 Đánh Giá)
4.7
wistechsoft

Let's start.....

$8 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
ethanjosh115

PLEASE CHEK PMB

$24 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0