Đã hoàn thành

326385 Wordpress plugin development

I need an existing wordpress plugin improved so that it can be installed from wordpress dashboard. It currently gives an error when trying to activate.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, PHP, WordPress

Xem nhiều hơn: plugin wordpress development, php plugin development, WordPress PHP development, plugin development, need an improved, wordpress activate, plugin development wordpress, currently development, dashboard plugin, php development plugin, activate wordpress, plugin error, dashboard development, plugin wordpress dashboard, wordpress dashboard, wordpress php error, wordpress plugin error, plugin installed, php error wordpress, activate plugin

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Cheltenham, United Kingdom

ID dự án: #2072192

Được trao cho:

Enayet

Greetings! Thank you, Enayet

$250 USD trong 7 ngày
(665 Đánh Giá)
8.1