Đã hoàn thành

164456 Wordpress Plugin - Mass Post

Wordpress Plugin - Mass Post

Please go to [url removed, login to view] for details.

Any further details, questions or comments, please discuss by PMB.

SL Escrow Payment ONLY. Money will be in your escrow account once project closed, and final release after I receive and test to make sure the script bugs-free.

Thank you!

Laosan

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL, PHP, WordPress

Xem thêm: wordpress free projects, post your projects, html to wordpress plugin, escrow payment account, www escrow account, wordpress plugin, closed projects, http post receive, script mass, html wordpress plugin, test plugin, will wordpress plugin, pmb wordpress plugin, wordpress escrow plugin, project closed, php script wordpress plugin, free project post, mass account, test bugs wordpress, comments wordpress plugin, wordpress plugin project, wordpress plugin test, post free project, money wordpress, wordpress escrow

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) Scarborough, Canada

Mã Dự Án: #1910647

Đã trao cho:

serverok

Pls see PMB

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0