Đã Đóng

Actionscript/Flash CS4 - Create an asteroids type game

There are ready screenshots in order to design.

What is needed is the game + an introductory animation.

There are already screenshots what is needed plus the images to be imported.

[Removed by [url removed, login to view] Admin]

Thanks!

Kỹ năng: ActionScript, PHP, Kiến trúc phần mềm, XML

Xem thêm: asteroids game cs4, asteroids game flash cs4, cs4 game asteroids, introductory freelancer, freelancer flash game, freelancer create animation, freelancer animation flash, flash design freelancer, create game freelancer, asteroids game flash, actionscript asteroids game, create asteroids game flash, type create game, xml design freelancer, freelancer type, freelancer game design, asteroids, actionscript freelancer, actionscript flash, create animation game, game asteroids, create order, create admin, xml flash game, type images

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Athens, Greece

Mã Dự Án: #1006418

3 freelancer đang chào giá trung bình €200 cho công việc này

neliobuchadas

Hi! I'm interested on the job! Please, check PM!

€250 EUR trong 5 ngày
(29 Đánh Giá)
5.9
ukrainarts

Please check my PM!

€250 EUR trong 7 ngày
(10 Đánh Giá)
4.4
neoabd

check your pm.

€100 EUR trong 5 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0