Đã Đóng

CS-Cart Build Con-Way Freight Realtime Quote Mod.

I need a Con-Way realtime quote mod built for CS-Cart. This module is written in PHP and sends a valid XML document.

Kĩ năng: PHP, XML

Xem nhiều hơn: xml freight, con way freight, realtime, freight, cs- cart, cs cart, Con, realtime php, valid xml, written xml, mod cart, freight module, cart xml module, quote cart, xml php cart, camping cart build design, ltl freight shopping cart calculator, ups freight shopping cart integration, shopping cart build zend framework, php xml quote, fedex freight shopping cart, cs cart php, cs cart mod, cart xml, fedex freight zen cart

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

ID dự án: #1625043

2 freelancer đang chào giá trung bình $443 cho công việc này

toinnisfree

pls chk pmb

$535 USD trong 5 ngày
(579 Nhận xét)
8.0
honijefrchsd

PLEASE CHECK PMB

$350 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0