Đã Đóng

Casino

Create complete casino site with slots, rulette etc.

Best solution is to make clone of existing website. Or for programmer who already developed such application.

Kĩ năng: Adobe Flash, Amazon Web Services, An ninh máy tính, CSS, Kĩ thuật, MySQL, PHP, Quản lí dự án, Kiến trúc phần mềm, Kiểm tra phần mềm, An ninh Web, XML

Xem nhiều hơn: php xml casino, casino application, casino casino, casino php, casino clone php, slots clone, casino website clone, clone casino site, casino site clone, create clone existing site, php casino, create casino site, create casino website, create casino, casino slots, casino programmer, complete casino, casino clone website, website casino, php clone casino

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Prague 7, Czech Republic

ID dự án: #3887205

7 freelancer đang chào giá trung bình $5495 cho công việc này

allystudios

See private message.

$8500 USD trong 14 ngày
(80 Nhận xét)
6.4
bharat28

See private message.

$1232.5 USD trong 14 ngày
(25 Nhận xét)
5.6
a3logics82

See private message.

$3400 USD trong 14 ngày
(9 Nhận xét)
5.0
webgarden00

See private message.

$17000 USD trong 14 ngày
(1 Nhận xét)
4.5
parsetenvw

See private message.

$680 USD trong 14 ngày
(6 Nhận xét)
3.2
netedge1992vw

See private message.

$7225 USD trong 14 ngày
(2 Nhận xét)
1.3
vw6668440vw

See private message.

$425 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
3.1