Đã hoàn thành

133559 Changes to CMS Project

Need modifications made to the way the xml is outputted from the php cms that was created. Need to fix the line breaks ojn the way cms outputs the xml

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CMS, MySQL, PHP, XML

Xem thêm: to cms, cms created, need fix cms, php cms module, php project xml, php cms xml, cms project php, module cms, fix cms, xml cms php, cms php xml, cms xml, xml cms, php cms project, need php cms, cms modifications, cms module, php xml cms, cms xml php, cms php modifications

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1879730

Đã trao cho:

buzzz

I can do it.

$40 USD trong 1 ngày
(522 Đánh Giá)
7.9