Đang Thực Hiện

1191 Create A Popup

I need a popup to be shown to all visitors to my site. This popup must not be blocked by IE. Please show me examples of popup you can do. PM me the details. I will explain details further Thanks

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, HTML, PHP, XML

Xem nhiều hơn: popup php, php popup, create pm, need popup, popup xml, xml popup

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) sg, Singapore

ID dự án: #1752059