Đang Thực Hiện

119437 DZOIC customize and design

We need a programer/deigner who already has experiemce with DZOIC's script.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, HTML, PHP, Visual Basic, XML

Xem nhiều hơn: php programer s, need a programer, xml programer, dzoic script, programer script, deigner, dzoic design, need php programer, dzoic

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) brooklyn, United States

ID dự án: #1865607