Đang Thực Hiện

118736 FIX ERRORS ON PHPFOX SITE

I would like someone who is very good in phpfox 1.5 to fix some errors on my site. They not many!!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CMS, CSS, MySQL, PHP, XML

Xem nhiều hơn: Phpfox, errors, c++ errors, c errors, site phpfox, fix phpfox site, phpfox site, fix errors site, fix xml php, php fix xml, fix errors xml, xml fix, fix xml, fix php errors

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) london, United Kingdom

ID dự án: #1864905